BÀI GIẢNG

BÀI GIẢNG

Gallery1_Home

Các Bài giảng 

Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 41

Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ


MSNC. Ông Thái An – Nhìn Xem Chúa Jê-sus

(HTTL Orlando – Chúa Nhật 3/6/2018)

 

Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính – Hội Thánh Ân Sủng An-ti-ôt (The Antioch-Grace Church)

(HTTL Orlando on Sunday April 30th, 2017)


Mục Sư Ed Mangham – Portrait of Maturity

(HTTL Orlando on Sunday March 12th, 2017)


Mục Sư Kevin O’ Farrell – For a Such Time As This – Cho Thời điểm như thếnày

(HTTL Orlando – Sunday April 2nd, 2017)