LIÊN LẠC

LIÊN LẠC

  • Vietnamese Alliance Church of Orlando, FL
   3300 South Bumby Avenue
   Orlando, FL 32806
  • Thông Tin Liên Lạc:
   1. Mục sư NC. Ông Thái An, Quản Nhiệm

   Email: msthaianong@gmail.com

   Phone: 714-925-2121

   1. Nguyễn Minh Tâm, Thư ký Hội thánh

   Email: tnguyen84ninfi@yahoo.com

   Phone: 407-222-1026

   1. Phạm Nguyên Vũ

   Email: vu.pham05@gmail.com

   Phone: 321-806-0161

   1. Đặng Lưu Phương, Trưởng Ban Nam Giới

   Phone: 407-697-7217

   1. Hồng Bích Thomas, Trưởng Ban Phụ Nữ

   Phone: 321-262-6165

   1. Nguyễn Lê Huỳnh, Trưởng Ban Thanh Tráng

   Phone: 407-968-3375

   1. Trương Thái-An, Trưởng Ban F.A.I.T.H

   Phone: 321-439-8554

   1. Paul Huỳnh, Trưởng Ban Thanh Niên

   Phone: 407-492-3497