THÔNG CÁO – CẦU THAY

THÔNG CÁO – CẦU THAY

Thứ Sáu 14/12/17 

 • Ban Thanh Niên tổng dợt cho chương trình Lễ Vọng lúc 7:00 PM.

Thứ Bảy 15/12/18 – Walk-a-thon For Vietnamese Children in Cambodia

 • Địa điểm & thời giờ: Barber Park, 3701 Gatlin Ave. Orl. FL lúc 8:30 AM.
 • Ban Nam Giới – Phụ Nữ sinh hoạt tại nhà ÔB. Đặng Lưu Phương.  Địa chỉ: 6120 Glen Barr Ave. Orlando, FL 32809. ĐT: 407-697-7217 lúc 3:00 PM.  Ăn chiều theo kiểu potluck.

Chúa Nhật 16/12/18 – 3rd Advent – Joy/ Vui Mừng

 • Ban Thanh Niên phụ trách chương trình.
 • Hội Thánh tiến cử ứng viên Chấp sự nhiệm kỳ 2019-2020.
 • Thi Kinh Thánh (giờ TCN). Con cái Chúa dự thi xin ghi tên với MSQN.

Chúa Nhật 23/12/18 – 4th Advent – Love/ Tình Yêu

 • Ban Thanh Tráng phụ trách chương trình.

Ca Đoàn Giáng Sinh HT tổng dợt tại nhà thờ vào ngày 15, 16 & 22 tháng 12

Thánh Lễ Giáng Sinh Các HT lân cận

 • 9/12/18 – HTTL Baptist Việt Nam Orlando                                             6:00 PM
 • 16/12/18 HTTL Winter Haven (514 Charlotte Rd. Auburndale)  –  6:00 PM
 • HTTL Nguồn Sống (Tampa) & HTTL Nazarene Orlando             – 6:30 PM
 • 23/12/18 – HTTL St. Petersburg (4344 21st Street North, St.Pete) –   7:15 PM
 • 24/12/18 –                          HTTLVN Orlando                                     – 7:00 PM

Chương Trình Truyền Giáo Ngắn Hạn: 

 • Quí ông bà anh chi em muốn tham dự chuyến đi Truyền Giáo Cam Bốt Ngắn Hạn năm nay, xin liên lạc với chị Thiện Phạm tại email give1life@gmail.com

Âm Nhạc:

 • Nếu quý vị có muốn cho con em của mình thờ phượng Chúa bằng tiếng đàn, lời ca trong phần Thánh Nhạc Mở Đầu,  xin liên lạc và ghi danh với c. Diệu Mai tại email: dieumai78@hotmail.com.

Các Vấn Đề Cầu Nguyện/ Prayer Requests

Cầu Nguyện Hàng Ngày Tại Gia từ 6:00-8:00 AM & 8:00–10:00 PM

 • Lòng yêu mến Chúa, sự hiệp một trong Chúa Cứu Thế Jê-sus, cùng xây dựng Hội thánh Chúa tại Orlando.
 • MSNC. Ông Thái An trong chức vụ mới, Quản Nhiệm HT được đầy ơn Chúa.
 • Sức khỏe của quý Mục sư Giáo sĩ, Huỳnh Văn Liêu, Ô. MSGS Livingston, Bà Giáo sĩ Dona Stebbins, ÔB.MSGS. Drummond, MS. Phạm Hồng Lạc, Bà MS. Huỳnh Diệu Hồng, Bà QP. Hồ Ngọc Quang, Bà Nguyễn thị Hoa (nhạc mẫu Ô. Hồ B. Hùng), Ô. Nguyễn Thành Thơi, Bà QP Quách Huệ Lai, Bà Va Thị Lan, ÔB. Phạm Văn Tâm  và quý con cái Chúa lớn tuổi có bệnh được sớm hồi phục sức khỏe.  Xin tiếp tục cầu nguyện cho tang quyến của cố Mục sư Nguyễn Hoài-Đức.
 • Học Thi Kinh Thánh 2018 – Bible Verses Memorization Contest (16/12/18)
 • Các Lễ Vọng do các Ban phụ trách & Thánh Lễ Giáng Sinh (24/12/18) & tại các HT bạn. 
 • Bản Tường Trình của các Ban gửi đến BCH/HT trước ngày 30 tháng 12 @  TNguyen84ninfi@yahoo.com cho HĐTN lần thứ 44
 • Cầu nguyện cho Tổng Thống Hoa Kỳ và Nội Các mới lãnh đạo đất nước trong tinh thần kính Chúa và yêu người.
 • Công việc Chúa tại Cambodia, Việt Nam & Đài Loan qua các Giáo sĩ Don Nguyễn, Nguyễn Thành An, Đặng Chính.