THÔNG CÁO – CẦU THAY

THÔNG CÁO – CẦU THAY

Thứ Tư hàng tuần |  Every Wednesday:

 • 7:30 PM – Chương trình học Kinh Thánh thứ Tư hàng tuần tại nhà thờ.  Xin quý con dân Chúa cầu nguyện và chuẩn bị tham dự đông đủ.  Weekly Wednesday Bible study at church this week.  Please pray and plan to attend, thank you!

 Thứ Tư |  Every Other Wednesday starting April 11:

 • 6:45 PM – Lớp Giáo Lý Căn Bản tại nhà thờ.  Xin liên lạc MSQN để ghi danh

Thứ Sáu hàng tuần |  Fridays:

 • 7:30 PM – Ban F.A.I.T.H học Kinh Thánh và cầu nguyện trong 3 tối thứ Sáu đầu thángF.A.I.T.H. weekly prayer meeting and Bible study @ 7:30pm on the first 3 Fridays of each month. 
 • Lúc 9 giờ tối (9PM) –  Ban Thanh Tráng có chương trình cầu nguyện qua điện thoại.  Xin các AC trong Ban sắp xếp thời gian để tham dự: Gọi số điện thoại: 407-965-2221; Chọn số (1) và sau đó bắm mã số: 56127 và dấu #

Thứ Bảy | Saturday April 7th, 2018

 • Các Ban học Kinh Thánh, cầu nguyện va tap hat tại nhà thờ lúc 7:00 PM / 7:30PM.  Xin vui lòng liên lạc TB/PB để biết thêm chi tiết. 

Chúa Nhật | Sunday April 8, 2018

 • Tĩnh Nguyện | Prayer & Devotion: 9am-9:30am | Trường Chúa Nhật | Sunday School: 9:45am-10:30am
 • Chương Trình Thờ Phượng Việt Ngữ & Anh Ngữ: 10:45AM.
 • Ban Thanh Niên có rửa xe gây quỹ đi Trại Lake Swan.  Xin chúng ta vui lòng ủng hộ nhé. Our Youth Group will have a car-wash fundraiser for Lake Swan camp.  Please pray and support.

Chúa Nhật | Sunday April 15, 2018

 • Lớp TEE sẽ bắt đầu trở lại sau giờ thờ phượng (cuốn 1 & cuốn 7). 
 • Ban FAITH có ban gây quỹ để giúp cho các em đi trại Lake Swan.  Xin chúng ta vui lòng ủng hộ nhé.  FAITH Group will have a fundraiser to support our church Lake Swan campers.  Please pray and support.

Chúa Nhật | Sunday April 22, 2018

 • Tỉnh Nguyện | Prayer & Devotion: 9am-9:30am | Trường Chúa Nhật | Sunday School: 9:45am-10:30am
 • Chương Trình Thờ Phượng Việt Ngữ & Anh Ngữ: 10:45AM.
 • Ngày họp của Cơ Đốc Giáo Dục sau giờ thờ phượng tại phòng nhóm Anh Ngữ.  Xin quý thầy cô có mặt đông đủ |  Christian Education meeting after the Service in the SiE room.  Teachers, please make every effort to be at this meeting, thank you!

Thứ Sáu hàng tuần

 • Ban FAITH học Kinh Thánh và cầu nguyện trong vào lúc 7h30 p.m (Ngoại trừ tối thứ Sáu cuối tháng).
 • Vào lúc 9:00PM – Ban Thanh Tráng có tổ chức chương trình cầu nguyện qua điện thoại. Xin các anh chị trong ban sắp xếp thời gian tham dự: Gọi số điện thoại 407-965-2221. Chọn số 1 và sau đó bấm mã số: 56127 và dấu #

Chúa Nhật Hàng Tuần 

 • Tĩnh Nguyện 9:00 am – 9:30 am
 • Trường Chúa Nhật 9:45 am – 10:30 am
 • Chương trình thờ phượng Việt Ngữ và Anh 10:45am

Chương Trình Truyền Giáo Ngắn Hạn: 

 • Quí ông bà anh chi em muốn tham dự chuyến đi Truyền Giáo Cam Bốt Ngắn Hạn năm nay, xin liên lạc với chị Thiện Phạm tại email give1life@gmail.com

Âm Nhạc:

 • Nếu quý vị có muốn cho con em của mình thờ phượng Chúa bằng tiếng đàn, lời ca trong phần Thánh Nhạc Mở Đầu,  xin liên lạc và ghi danh với c. Diệu Mai tại email: dieumai78@hotmail.com.

Các Vấn Đề Cầu Nguyện/ Prayer Requests

Cầu Nguyện Hàng Ngày Tại Gia từ 6:00-8:00 AM & 8:00–10:00 PM

 • Lòng yêu mến Chúa, sự hiệp một trong Chúa Cứu Thế Jê-sus, cùng xây dựng Hội thánh Chúa của toàn thể con cái Chúa.
 • Trường Chúa Nhật, Mục vụ Anh ngữ, Các Ban Ngành HT, Children Ministries (Thiếu Niên-Thiếu Nhi).
 • Lớp Giáo Lý Căn Bản cho các em thiếu niên.
 • Các em Thanh Niên, Thiếu Niên được thêm lòng yêu mến Chúa, trưởng thành trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Jê-sus.
 • Xin Chúa chữa bệnh, thêm sức cho quý con cái Chúa lớn tuổi có bệnh được sớm hồi phục sức khỏe.
 • Cầu nguyện cho ngày Thiếu Niên Thiếu Nhi Tin Lành/ Cơ Đốc Giáo Dục (24/9/17).
 • Cầu nguyện cho Tổng Thống Hoa Kỳ và Nội Các mới lãnh đạo đất nước trong tinh thần kính Chúa và yêu người.
 • Công việc Chúa tại Cambodia, Việt Nam & Đài Loan qua các Giáo sĩ Don Nguyễn, Nguyễn Thành An, Đặng Chính.
 • Mục vụ Kết thân và học Kinh Thánh tại vùng Mobile Home 441 & Americana.