THÔNG CÁO – CẦU THAY

THÔNG CÁO – CẦU THAY

Thứ Bảy 13/10/18 – Lễ Tưởng Niệm Bà GS. Jean Livingston

 • Điạ điểm: Deland, Florida.

Chúa Nhật 14/10/18 – Ngày Thanh Niên Tin Lành.

 • Tiệc Thông công sau giờ thờ phượng Chúa.
 • Ca Đoàn HT tập hát cho Lễ Giáng Sinh lúc 2:00 PM.

Thứ Tư 17/10/18 – Học Kinh Thánh và Cầu Nguyện

 • Tại nhà thờ lúc 7:30 PM.

Thứ Sáu 19/10/18 – Chương trình Sinh hoạt đặc biệt cho Thanh thiếu niên.

 • Cầu Nguyện/ Ca Ngợi Chúa & sinh hoạt thể thao – Bắt đầu lúc 8:00 PM.

Học Kinh Thánh và Cầu Nguyện

 • Ban Nam Giới/ Phụ Nữ & Ban Thanh Niên – 7:00 PM.
 • Ban F.A.I.T.H – 7:30 PM/ Ban Thanh Tráng  – 8:00 PM.

Chúa Nhật 21/10/18 – Sau giờ thờ phượng

 • Buổi “Thánh Nhạc” tri ân quý Giáo sĩ tại khu dưỡng lão Deland. Xin liên lạc c. Diệu Mai để biết thêm chi tiết

Thứ Sáu 26/10/18Fall Festival @ 7:00 PM

 • A Family Night of praise & worship, message, and festivities for all. Everyone is welcome.  Children Ministry  is accepting any candy donations.  Thank you for your help and support!

Thứ Bảy 11/3/18 – Walk-a-thon For Vietnamese Children in Cambodia

 • Địa điểm & thời giờ: sẽ có thông báo sau.

Thứ Bảy 17/11/18 – Tổng dọn dẹp nhà thờ lúc 10:00 AM. 

Chúa Nhật 18/11/18 – Lễ Tạ Ơn

 • Mỗi Ban dự phần tôn vinh Chúa một bài hát.

Thứ Năm 22/11/18 – Thanksgiving picnic

 • Địa điểm: Barber Park, 3701 Gatlin Ave. Orlando, FL 32812/ 407-254-6860.
 • Thời gian: 10:00 AM. Ăn trưa theo kiểu pot-luck.

Chương Trình Truyền Giáo Ngắn Hạn: 

 • Quí ông bà anh chi em muốn tham dự chuyến đi Truyền Giáo Cam Bốt Ngắn Hạn năm nay, xin liên lạc với chị Thiện Phạm tại email give1life@gmail.com

Âm Nhạc:

 • Nếu quý vị có muốn cho con em của mình thờ phượng Chúa bằng tiếng đàn, lời ca trong phần Thánh Nhạc Mở Đầu,  xin liên lạc và ghi danh với c. Diệu Mai tại email: dieumai78@hotmail.com.

Các Vấn Đề Cầu Nguyện/ Prayer Requests

Cầu Nguyện Hàng Ngày Tại Gia từ 6:00-8:00 AM & 8:00–10:00 PM

 • Lòng yêu mến Chúa, sự hiệp một trong Chúa Cứu Thế Jê-sus, cùng xây dựng Hội thánh Chúa tại Orlando.
 • Ông Thái An trong chức vụ mới, Quản Nhiệm HT được đầy ơn Chúa.
 • Sức khỏe của quý Mục sư Giáo sĩ, MS. Nguyễn Hoài Đức, MS. Huỳnh Văn Liêu, Ô.MSGS. Livingston, Bà Giáo sĩ Dona Stebbins, Bà QP. Hồ Ngọc Quang, Bà Nguyễn thị Hoa (nhạc mẫu Ô. Hồ B. Hùng), Ô. Nguyễn Thành Thơi, Bà QP Quách Huệ Lai, Bà Va Thị Lan và quý con cái Chúa lớn tuổi có bệnh được sớm hồi phục sức khỏe.
 • Trường Chúa Nhật, Mục vụ Anh ngữ, Mục vu Thiếu Niên, Thiếu Nhi (CM Ministry), các Ban Ngành HT, các lớp học Kinh Thánh hàng tuần…
 • Mục vụ Kết Thân, Làm Chứng và Học Kinh Thánh tại vùng Mobile Home 441.
 • Buổi Thánh Nhạc Tri ân quý Mục sư Giáo sĩ tại Deland (21/10/18)
 • Fall Festival (26/10/18)
 • Lễ Tạ Ơn (18/11/18) & Thanksgiving Picnic (22/11/18)
 • Thánh Lễ Giáng Sinh (24/12/18)
 • Trại Gia Đình Bồi Linh cho HT Orlando Summer 2019 tại Lake Swan Camp.
 • Cầu nguyện cho Tổng Thống Hoa Kỳ và Nội Các mới lãnh đạo đất nước trong tinh thần kính Chúa và yêu người.
 • Công việc Chúa tại Cambodia, Việt Nam & Đài Loan qua các Giáo sĩ Don Nguyễn, Nguyễn Thành An, Đặng Chính.