THÔNG CÁO – CẦU THAY ?>

THÔNG CÁO – CẦU THAY

Thứ Bảy | Saturday Jan. 6th, 2018
 • Thăm Viếng Chứng Đạo – từ 9:00 AM – 1:00 PM.
 • Chương trình cầu nguyện đầu năm tại nhà thờ lúc 7PM tối thứ Bảy & Chúa Nhật 1/6 & 1/7/2018.  Xin quý con dân Chúa dành thời gian tham dự đông đủ.
 • Chương trình học Kinh Thánh sẽ được tạm gát lại để quý con dân Chúa có thể tham dự buổi cầu nguyện đầu năm của HT.
 
Chúa Nhật | Sunday Jan. 7th, 2018
 • Chương Trình Thờ Phượng Việt Ngữ & Anh Ngữ: 10:45AM.Joint Service
 • BCH HT họp lại sau giờ thờ phượng
 • Dọn dẹp phần trang trí Giáng Sinh sau giờ thờ phượng. Xin con cái Chúa dự phần giúp hầu cho công việc mau chóng.
 
Thứ Bảy | Saturday Jan. 13th, 2018
 • BCH HT họp lúc 2PM
 
Chúa Nhật | Sunday Jan. 14th, 2018
 • Chương Trình Thờ Phượng Việt Ngữ & Anh Ngữ: 10:45AM.
 
Chúa Nhật | Sunday Jan. 21, 2018 HĐ Thường Niên HT lần thứ 43 – Bầu Cử BCH/HT – Joint Service
Chúa Nhật | Sunday Jan. 28, 2018 HĐ Thường Niên HT lần thứ 43 – Khai Trình Sổ Sách – Joint Service
 
Thứ Bảy | Saturday Feb. 3rd, 2018
 • Chương Trình Bồi Linh HT – Diễn giả: Mục sư Đặng Chính – Giáo sĩ về từ Đài Loan
 
Chúa Nhật | Sunday Feb. 4th, 2018 – Joint Service
 • Chúa Nhật Truyền Giáo Thế Giới – Diễn giả: Mục sư GS Đặng Chính
 
C&MA 2018 NEXT Conference – Orlando: Saturday Feb. 24, 2018 8AM-3:45PM.  More info will follow…

Thứ Sáu hàng tuần

 • Ban FAITH học Kinh Thánh và cầu nguyện trong vào lúc 7h30 p.m (Ngoại trừ tối thứ Sáu cuối tháng).
 • Vào lúc 9:00PM – Ban Thanh Tráng có tổ chức chương trình cầu nguyện qua điện thoại. Xin các anh chị trong ban sắp xếp thời gian tham dự: Gọi số điện thoại 407-965-2221. Chọn số 1 và sau đó bấm mã số: 56127 và dấu #

Chúa Nhật Hàng Tuần 

 • Tĩnh Nguyện 9:00 am – 9:30 am
 • Trường Chúa Nhật 9:45 am – 10:30 am
 • Chương trình thờ phượng Việt Ngữ và Anh 10:45am

Chương Trình Truyền Giáo Ngắn Hạn: 

 • Quí ông bà anh chi em muốn tham dự chuyến đi Truyền Giáo Cam Bốt Ngắn Hạn năm nay, xin liên lạc với chị Thiện Phạm tại email give1life@gmail.com

Âm Nhạc:

 • Nếu quý vị có muốn cho con em của mình thờ phượng Chúa bằng tiếng đàn, lời ca trong phần Thánh Nhạc Mở Đầu,  xin liên lạc và ghi danh với c. Diệu Mai tại email: dieumai78@hotmail.com.

Các Vấn Đề Cầu Nguyện/ Prayer Requests

Cầu Nguyện Hàng Ngày Tại Gia từ 6:00-8:00 AM & 8:00–10:00 PM

 • Lòng yêu mến Chúa, sự hiệp một trong Chúa Cứu Thế Jê-sus, cùng xây dựng Hội thánh Chúa của toàn thể con cái Chúa.
 • Trường Chúa Nhật, Mục vụ Anh ngữ, Các Ban Ngành HT, Children Ministries (Thiếu Niên-Thiếu Nhi).
 • Lớp Giáo Lý Căn Bản cho các em thiếu niên.
 • Các em Thanh Niên, Thiếu Niên được thêm lòng yêu mến Chúa, trưởng thành trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Jê-sus.
 • Xin Chúa chữa bệnh, thêm sức cho quý con cái Chúa lớn tuổi có bệnh được sớm hồi phục sức khỏe.
 • Cầu nguyện cho ngày Thiếu Niên Thiếu Nhi Tin Lành/ Cơ Đốc Giáo Dục (24/9/17).
 • Cầu nguyện cho Tổng Thống Hoa Kỳ và Nội Các mới lãnh đạo đất nước trong tinh thần kính Chúa và yêu người.
 • Công việc Chúa tại Cambodia, Việt Nam & Đài Loan qua các Giáo sĩ Don Nguyễn, Nguyễn Thành An, Đặng Chính.
 • Mục vụ Kết thân và học Kinh Thánh tại vùng Mobile Home 441 & Americana.