THÔNG CÁO – CẦU THAY

THÔNG CÁO – CẦU THAY

 

Chúa Nhật | Sunday May 13, 2018 – Joint Service

 • Ngày Phụ Nữ Tin Lành, Ngày Hiền Mẩu, Mother’s Day celebration – Tiệc thông công mừng ngày Lễ Mẹ sau giờ thờ phượng Chúa.
 • Tỉnh Nguyện | Prayer & Devotion: 9am-9:30am | Trường Chúa Nhật | Sunday School: 9:45am-10:30am
 • Chương Trình Thờ Phượng Việt Ngữ & Anh Ngữ: 10:45AM.
 • Lớp TEE sẽ học cuốn 7, riêng cuốn 1 ai học xin vui lòng ghi danh để mở lớp.

 Chúa Nhật | Sunday June 10

 • Tỉnh Nguyện | Prayer & Devotion: 9am-9:30am | Trường Chúa Nhật | Sunday School: 9:45am-10:30am
 • Chương Trình Thờ Phượng Việt Ngữ & Anh Ngữ: 10:45AM.
 • Children’s Ministry “Summer Clean Fun” – Luncheon, message & Clean Fun.  We’ll start promptly in the GYM after church service.  Thank you parents in advance for your support!

Thứ Hai – Thứ Sáu | Monday – Friday June 11-15, 2018~ 7PM – 9:15PM

 • Thánh Kinh Mùa Hè Người Lới / Trẻ Em – VBS program Children / Adult “Splash Canyon” God’s Promise on Life’s Wild Ride.  VBS Registration up to grade 5, T-shirt child/adult, and CD orders on May 6th.  Chi tiết xin liên lạc Cô Thái-An

Thứ Sáu hàng tuần

 • Ban FAITH học Kinh Thánh và cầu nguyện trong vào lúc 7h30 p.m (Ngoại trừ tối thứ Sáu cuối tháng).
 • Vào lúc 9:00PM – Ban Thanh Tráng có tổ chức chương trình cầu nguyện qua điện thoại. Xin các anh chị trong ban sắp xếp thời gian tham dự: Gọi số điện thoại 407-965-2221. Chọn số 1 và sau đó bấm mã số: 56127 và dấu #

Chúa Nhật Hàng Tuần 

 • Tĩnh Nguyện 9:00 am – 9:30 am
 • Trường Chúa Nhật 9:45 am – 10:30 am
 • Chương trình thờ phượng Việt Ngữ và Anh 10:45am

Chương Trình Truyền Giáo Ngắn Hạn: 

 • Quí ông bà anh chi em muốn tham dự chuyến đi Truyền Giáo Cam Bốt Ngắn Hạn năm nay, xin liên lạc với chị Thiện Phạm tại email give1life@gmail.com

Âm Nhạc:

 • Nếu quý vị có muốn cho con em của mình thờ phượng Chúa bằng tiếng đàn, lời ca trong phần Thánh Nhạc Mở Đầu,  xin liên lạc và ghi danh với c. Diệu Mai tại email: dieumai78@hotmail.com.

Các Vấn Đề Cầu Nguyện/ Prayer Requests

Cầu Nguyện Hàng Ngày Tại Gia từ 6:00-8:00 AM & 8:00–10:00 PM

 • Lòng yêu mến Chúa, sự hiệp một trong Chúa Cứu Thế Jê-sus, cùng xây dựng Hội thánh Chúa của toàn thể con cái Chúa.
 • Trường Chúa Nhật, Mục vụ Anh ngữ, Các Ban Ngành HT, Children Ministries (Thiếu Niên-Thiếu Nhi).
 • Lớp Giáo Lý Căn Bản cho các em thiếu niên.
 • Các em Thanh Niên, Thiếu Niên được thêm lòng yêu mến Chúa, trưởng thành trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Jê-sus.
 • Xin Chúa chữa bệnh, thêm sức cho quý con cái Chúa lớn tuổi có bệnh được sớm hồi phục sức khỏe.
 • Cầu nguyện cho ngày Thiếu Niên Thiếu Nhi Tin Lành/ Cơ Đốc Giáo Dục (24/9/17).
 • Cầu nguyện cho Tổng Thống Hoa Kỳ và Nội Các mới lãnh đạo đất nước trong tinh thần kính Chúa và yêu người.
 • Công việc Chúa tại Cambodia, Việt Nam & Đài Loan qua các Giáo sĩ Don Nguyễn, Nguyễn Thành An, Đặng Chính.
 • Mục vụ Kết thân và học Kinh Thánh tại vùng Mobile Home 441 & Americana.