THÔNG CÁO – CẦU THAY

THÔNG CÁO – CẦU THAY

Thứ Bảy 14/7/18 – Thăm Viếng – Chứng Đạo

 • Thời gian: 9:00 AM-1:00 PM. Xin quý con cái Chúa dành thì giờ tham dự.
 • Ban NG-PN học Kinh Thánh và cầu nguyện tại nhà thờ lúc 7:00 PM.

Lake Swan Camp 2018 – 7/12/18 – 7/15/18

 • All Lake Swan campers and co-leaders, please see C. Kim Thu for registration of camp and Bible Trivia sign-up. Deadline: 6/18/18 – Camp fee: $155 (with no discount)/ person. After 6/18/18, camp fee will be $160/person.

Thứ Bảy 21/7/18

 • Họp BCHHT lúc 12:00 PM.

Thứ Bảy 28/7/18 – Leadership training

 • Buổi Huấn Luyện Người Lãnh Đạo – Mời Ban Chấp Hành HT cùng BCH các Ban tham dự. Địa điểm: nhà thờ, thời gian: 9:30 AM – 12:00 PM

Thứ Sáu hàng tuần

 • Ban FAITH học Kinh Thánh và cầu nguyện trong vào lúc 7h30 p.m (Ngoại trừ tối thứ Sáu cuối tháng).
 • Vào lúc 9:00PM – Ban Thanh Tráng có tổ chức chương trình cầu nguyện qua điện thoại. Xin các anh chị trong ban sắp xếp thời gian tham dự: Gọi số điện thoại 407-965-2221. Chọn số 1 và sau đó bấm mã số: 56127 và dấu #

Chúa Nhật Hàng Tuần 

 • Tĩnh Nguyện 9:00 am – 9:30 am
 • Trường Chúa Nhật 9:45 am – 10:30 am
 • Chương trình thờ phượng Việt Ngữ và Anh 10:45am

Chương Trình Truyền Giáo Ngắn Hạn: 

 • Quí ông bà anh chi em muốn tham dự chuyến đi Truyền Giáo Cam Bốt Ngắn Hạn năm nay, xin liên lạc với chị Thiện Phạm tại email give1life@gmail.com

Âm Nhạc:

 • Nếu quý vị có muốn cho con em của mình thờ phượng Chúa bằng tiếng đàn, lời ca trong phần Thánh Nhạc Mở Đầu,  xin liên lạc và ghi danh với c. Diệu Mai tại email: dieumai78@hotmail.com.

Các Vấn Đề Cầu Nguyện/ Prayer Requests

Cầu Nguyện Hàng Ngày Tại Gia từ 6:00-8:00 AM & 8:00–10:00 PM

 • Lòng yêu mến Chúa, sự hiệp một trong Chúa Cứu Thế Jê-sus, cùng xây dựng Hội thánh Chúa tại Orlando.
 • Ông Thái An trong chức vụ mới, Quản Nhiệm HT được đầy ơn Chúa.
 • Sức khỏe của quý Mục sư Giáo sĩ, MS. Nguyễn Hoài Đức, MS. Huỳnh Văn Liêu, MSGS. & Bà Livingston, Bà Giáo sĩ Dona Stebbins, Bà QP. Hồ Ngọc Quang, Bà Nguyễn thị Hoa (nhạc mẫu Ô. Hồ B. Hùng), Ô. Nguyễn Thành Thơi, Bà QP Quách Huệ Lai, Bà Va Thị Lan và quý con cái Chúa lớn tuổi có bệnh được sớm hồi phục sức khỏe.
 • Trường Chúa Nhật, Mục vụ Anh ngữ, Mục vu Thiếu Niên, Thiếu Nhi (CM Ministry), các Ban Ngành HT, các lớp học Kinh Thánh hàng tuần…
 • Mục vụ Kết Thân, Làm Chứng và Học Kinh Thánh tại vùng Mobile Home 441.
 • Hội Đồng Giáo Hạt 43 (29/6/18-3/7/18) – Nếp Sống Trong Giao Ước
 • Lake Swan Camp 2018 (7/12/18 – 7/15/18) – I Believe
 • Trại Nguồn Phước 2018 (1/9/18-2/9/18) – Chủ đề: Tình Yêu Ban Đầu
 • Cầu nguyện cho Tổng Thống Hoa Kỳ và Nội Các mới lãnh đạo đất nước trong tinh thần kính Chúa và yêu người.
 • Công việc Chúa tại Cambodia, Việt Nam & Đài Loan qua các Giáo sĩ Don Nguyễn, Nguyễn Thành An, Đặng Chính.